inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Gülsüm Beyza Vanlı

HAKKINDA

Merhaba ben Gülsüm Beyza,

İnsanlarla sağlıklı bir ilişki ve iletişimde olup, onlarla yürüdükleri yolda destek olmak için Düzce Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü okudum. Bunun için eğitimimin ilk yıllarından itibaren her yıl kurumları gözlemlemek, işleyişlerini öğrenmek, yeni deneyimler kazanmak için çeşitli stajlarda bulundum. Üniversite aktif olarak 3 yıl boyunca PDR topluluğunda yer alarak liderlik, sosyal sorumluluk, organizasyon, iletişim gibi birçok becerilerimin gelişmesine katkı sağladım. Yetkin Gençler ile 21. Yüzyıl yetkinlerimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri odaklı girişimimi kurmayı öğrendim. Eğitimimin son yılında süpervizyon eşliğinde mesleğimde ilk adımlarımı atmış bulundum. Mezun olduktan sonra psikolojik danışmanlık merkezinde çalışmaya başlayarak danışan görmeye devam ettim. Bu sırada ilk görüşme teknikleri, duygu odaklı terapi, oyun merkezli terapi, tercih ve kariyer rehberliği, bilişsel davranışçı terapi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, EMDR, Masterson yaklaşımı, Kernberg ve savunma mekanizmaları gibi psikolojik danışma eğitimlerini aldım. Ergenlerde okb, kayıp ve yas, yeme bozukluğu, somatizasyon, fobi, intihar, bağımlılık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eğitimlerimi tamamladım. Ayrıca psikolojik desteğe ihtiyaç duyan üniversiteli gençlerle gönüllü ruh sağlığı çalışanlarını bir araya getireren online terapi imkânı sunan sosyal bir girişim projesinde iş geliştirme, danışan-danışman eşleştirme gibi birçok görevde yer almaktayım. 

Şu anda bütüncül psikoterapi akademisine devam ediyorum. Bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıyla geniş bir yelpazeye sahip olup seanslarımda birçok konuyu çalışabilme imkânı sağlamaktadır. Bunlar; depresyon, kaygı bozuklukları, fobiler, kişilik bozuklukları, narsist kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, yakın ilişkilerdeki problemler, romantik ilişkilerde yaşanan sıkıntılar, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, Travma sonrası stres bozukluğu, EMDR, panik atak gibi çalışma alanlarıdır. Seanslarımda ise Klasik Dürtü Çatışma Kuramı, Savunma Mekanizmalarını, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Odaklı Terapi, James F. Masterson ekolü açısında; Borderline, Narsisim ve Şizoid Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım, Aktarım Odaklı Terapi, EMDR gibi ekol ve tekniklerini kullanmaktayım. Çalışma alanım bireysel terapiler olmakla birlikte çalışma grubum ergen ve yetişkinleri kapsamaktadır.

Her şeyin en mühim noktası başlangıçtır. Kendinizi keşfetmeye başladığınız bu sürece eşik edebilmek dileğiyle…

Uzmanlık Alanları: Yetişkin Terapisi, Ergen Terapisi, Öfke, Travma, Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Panik Atak, OKB, Fobi, Kişilik Bozuklukları, Kayıp ve Yas, Varoluşsal Sorunlar, Duygu Durum Bozuklukları, İlişki Problemleri, Sınav Kaygısı, Öz Güven Eksikliği, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Beden Algısı, Dinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipnotik Yeniden İşleme, Emdr, Duygu Odaklı Terapi, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Bireysel Danışmanlık