inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Çift ve Aile Danışmanlığı

Psikoterapötik bir tedavi yöntemi olan çift ve aile danışmanlığı aile kurumunun meydana getirdiği dinamiği iyileştirmeyi hedefler. Çiftlerin birbirlerini anlayarak, etkin bir şekilde iletişim kurması yoluyla problemlerle baş etmeye yardımcı olmaktadır. Geniş çalışma alanına sahip olan “çift ve aile danışmanlığı” oldukça tercih edilen bir psikoterapötik tedavi yöntemidir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; aile terapisi ve çift terapisinin birbirinden farklı ve benzer yönleri bulunmaktadır. Çift terapileri; arasında duygusal bağ bulunan kişilerin birbirleriyle olan bu bağının güçlenmesi ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarına olanak sağlamaları için yapılır. Aile terapisinde; aileyi meydana getiren kişilerin dinamikleri ve aralarındaki iletişimleri ve psikolojik durumları mercek altına alınır. Bu terapi yöntemi herkese eşit mesafede yaklaşarak kişilerin terapi yardımıyla tedavi edilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Aile içerisinde bulunan kişiler terapist ile güven ilişkisi içerisinde bir bağ kurar. Bu sayede birbirlerine söyleyemedikleri ve paylaşamadıkları çeşitli durumları rahatlıkla terapiste açabilirler.

Çift ve Aile Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Çift ve aile üzerinde danışmanlık yapılırken terapistlerin oldukça hassas olması gerekir. Danışanların geliş nedenleri ve sorunları üzerine bilgi sahibi olunduktan sonra hangi davranışların buna sebep olduğu konusunda açıkça bir üslupla konuşulur. Çift ve aile danışmanlığı nasıl yapılır bakılacak olursa ise terapistin uyguladığı kurama göre farklılık göstermesi dışında kişilerin tek tek veya toplu olarak görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Danışmanlık sürecince hangi yöntemlerin daha etkili olduğuna terapist karar verir ve o yönde ilerlenmesi gerektiğine karar verir. Bazen çiftleri tek görürken bazen ise birlikte seanslara alarak durumu konuşabilir. Seanslar için ise sürenin ortalama olarak 50 dakika sürmekte olduğu söylenebilir.

Aile içerisinde yaşanan çatışmalar genelde bu danışmanlığı oluşturan unsurlardan birisidir. Fakat sevilen ve değer verilen bir bireyin ölümü, kayıp ve yas süreçleri de aile içerisinde probleme neden olduğu için bu terapi yöntemine başvurulabilir. Kariyer konusunda yaşanan başarısızlıklar çiftler arasındaki iletişimi bozabildiği gibi ilişkiyi bitirebilecek bir güce de sahiptir. Bu sebeple çiftlerin danışmanlıkta konuşmak istediği sorunlardan birisi olabilir.

Çift ve Aile Danışmanlığı Kaç Seans Sürer?

Danışmanlık sürecin özelliklerine göre farklı uzunlukta yapılabilmektedir. Sorunların büyüklüğü, kişide bıraktığı etkiler ve çözüme kavuşma konusunda sürecin ilerlemesinde seansların sayısını değiştirmektedir.

 • Evlilik korkusu
 • Çiftler arasında yaşanmakta olan öfke problemleri
 • Boşanma
 • Çiftler arası cinsel yakınlaşmada sorunlar
 • Yakınını veya sevilen birini kaybetmeye dayalı travmalar
 • Kaza, taciz gibi daha önce meydana gelen travmatik olaylar
 • Kariyerde başarısızlık
 • Maddi varlığın kaybı
 • Eşlerin birbirini ihmal etmesi
 • İletişimde sorunlar
 • Çocukları yetiştirmede sorun
 • Aldatma ve güven sorunları
 • Doğum gibi farklı konularda danışmanlık gündeme gelmektedir.

Çift terapisi son yıllarda en sık başvurulan tedavi yöntemlerinden birisidir. Çiftlerin birbirine karşı kendilerini daha sağlıklı ve anlaşılır biçimde açmalarına neden olur. Bu sayede beraberlik ya da ayrılık gibi süreçler için kolaylaştırıcı etkisi büyüktür. Uzman eşliğinde yapılan konuşmalar sayesinde profesyonel biçimde iletişim ağları kurulur ve güçlendirilir.

 • Boşanma
 • Alkol tüketimi
 • Madde kullanımı
 • Yeme bozuklukları
 • fiziksel ya da psikolojik şiddet
 • Cinsel ilişkide zorluklar
 • Kendine zarar vermek
 • Duygusal istismar benzeri çeşitli sonuçlar meydana gelebilmektedir.

Bu nedenle uzmandan yardım almak ilişkilerin kurtarılmasında büyük etken olmaktadır. Hatta ilişkinizi çok daha sağlıklı bir hale getirmesi kaçınılmazdır. Aile terapileri sırasında ise uzmanlar yardımı ile meydana gelen ya da gelmesi muhtemel tahribatların önüne geçilebilir.