inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

2019 yılında Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimini, Marmara Üniversitesinden Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. 2022 yılında Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yine 2022 yılında Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü doktora programını kazanmış ve şu an doktora eğitimine devam etmektedir. Dört yıldır aktif olarak yüz yüze ve online danışmanlık yapmaktadır.

ALDIĞI EĞİTİMLER

MÜSEM – Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

DATEM – Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitim Programı

YÖRET – Yaratıcı Drama ile Tanışma

İÜSEM – Oyun Terapisi Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı

YÖNETMİŞ OLDUĞU GRUP ÇALIŞMALARI

İletişim-Empati-İşbirliği Konulu Grupla Psikolojik Danışma (8 oturum )

KATILMIŞ OLDUĞU KONGRELER VE ÇALIŞMALAR

2021 – Uluslararası Katılımlı FSMVÜ Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları

Kongresi (EMAK-2021) – Sözlü Bildiri