inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireylerin yaşamlarında çözemediklerini düşündükleri sorunları çözmek aynı zamanda mental anlamda daha sağlıklı, kaliteli hayat standartlarına ulaşmayı amaçlamak için başvurdukları “bireysel psikolojik danışmanlık” terapi yöntemidir. Psikolog, psikiyatrist ya da psikoterapistler gibi uzmanlar tarafından verilen bireysel terapi yöntemi ile bireyler ve uzmanlar arasında terapötik bir bağ oluşur. Terapide asıl amaç karşılıklı bağın, güvenin sağlanması ve ilerleyen süreçlerde tarafların birbirlerine olan bu güvenlerinin sarsılmaması. Terapiye gelen bireylerin kendilerini uzmana şüphe duymadan açması gerekir ki süreç sağlıklı ve doğru ilerleyebilsin.

Bazı durumlarda bireyler yaşamlarındaki çözemediklerini düşündükleri sorunlardan hemen kurtulmak isterler. Danışanlar genellikle bu esnada soruna yönelik olarak somut çözüm önerisi istemektedirler. Buna ek olarak uzmanın kendilerine öğüt vermesini de talep ederler. Fakat profesyonel olarak yürütülen bu süreç esnasında öğüt verme gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bireylerin terapiye geldiklerini duygu, düşünce, davranışlar önem arz etmektedirler. Kişinin duygu durumu hakkında daha etkili bir sonuca varılır.

İnsan söz konusu olan bu kısımlarda terapi veren kişilerin nasıl bir eğitim sürecinden geçtiklerine bakılmaları gerekir. Etik kurallar çerçevesinde bilgi dağarcığını genişletmek ve testleri uygulayabilmek adına danışmanlar eğitim almaktadır. Bu sebeple lisans, yüksek lisans ve doktora gibi donanımlara bakmak faydalı olmaktadır.

Psikolojik Danışman Ne Yapar?

Farklı iş sahalarında görev almış olan danışmanlar hakkında birçok nokta merak edilmektedir. Psikolojik danışman nedir öncelikle bunu bilmek gerekmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarına psikolojik danışman denmektedir. Bu kişiler lisans eğitimleri sırasında aşağıdaki eğitimleri almaktadırlar ve bu sayede profesyonel yardımı sizlere sağlamaktadır;

 • Davranış bozukluğu
 • Psikolojik danışma kuramları
 • Psikolojiye giriş
 • Psikolojik danışma ilke ve teknikleri
 • Kişilik kuramları
 • Gelişim psikolojisi
 • Mesleki rehberlik
 • Kısa süreli çözüm odaklı terapi
 • Fizyolojik psikoloji
 • Test dışı teknikler
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Kariyer psikolojik danışmanlığı
 • Öğrenme psikolojisi
 • Yaşam dönemleri ve uyum problemleri
 • Meslek etiği
 • Grupla psikolojik danışma

Çeşitli temel psikoloji eğitimleri almış olan psikolojik danışmanlar süpervizyon da almaktadır. Lisans döneminde yapılmakla birlikte en az iki adet olmak üzere danışan görmektedirler. En az 10 oturum olmak üzere psikolojik bir danışma süreci yönetmektedirler. Yani toplamda 40 adet oturum gerçekleştirmiş olurlar. Çalışmakta oldukları iş sahaları ise oldukça çeşitlidir. Aile bakanlığı, adalet bakanlığı, milli eğitim bakanlıkları bunlardan bazılarıdır. Türk Polis Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı da bunlar arasında bulunur. Çeşitli kademelerde görev almakla birlikte buralarda psikolojik danışma konusunda süreci yönetmektedir. Rehberlik hizmeti de vermekle birlikte kuruma göre niteliği değişmektedir.

Online Psikolojik Danışmanlık

Yüz yüze danışmanlıklara ek olarak son yıllarda online platformda yapılan terapiler sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Pandemi etkisi ile hayatımızdaki hemen her ihtiyacı internet üzerinden giderme devri başladı. Bunun sonuçlarından birisi olarak online psikolojik danışmanlık da daha sık tercih edilir olmuştur. Araştırmalara göre yüz yüze terapi gibi etkilidir. Aynı zamanda birçok avantajı da beraberinde getirir. Uzak bir mesafede bulunan terapiste online olarak kolayca ulaşılabilir. Ek olarak istenilen vakitte randevu oluşturma imkanı verir. Kişinin kendisini konforlu hissettiği alanda terapi alabilmesine imkan vermektedir. Psikolojik danışmanlar lisans eğitimi ardından alana yönelik olarak eğitim almaktadırlar. Online ya da yüz yüze olarak bir tercihte bulunmak istediğiniz zaman alınan eğitimin çeşidine bakmayı unutmamak gerekir. Örneğin; OKB alanında yardım almak istediğiniz takdirde bu konuda çalışma yapmış bir terapist ile iletişime geçmek daha faydalı olmaktadır. Bu sebeple çalışma alanlarını inceleyerek bir hizmet almak doğru ve sağlıklı olmaktadır.