inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuklar için kullanılan bir terapi şeklidir. Kendi duygu ve düşüncelerini veya sorunlarını anne ve babasına ifade edemeyen çocuklara yönelik oluşturulmuş bir yöntemdir. Sıradan bir oyun zamanına benzese de oyun terapisi, çok etkilidir. Uzmanlar tarafından çocukların problemleri oyun zamanında gözlemlenir. Çocuklar oyun yoluyla yeni başa çıkma mekanizmaları geliştirmeyi öğrenirler.

Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?

İnce ve kaba motor becerilerinin gelişimini sağlayan oyun terapisi; çocuğunuzun teşhis edilmiş zihinsel veya fiziksel hastalığı varsa, gerekli tedavilerin yerini almaz. Bu tedavi tek başına veya diğer terapilerle birlikte kullanılabilir. Araştırmalara göre, oyun terapisi gören çocukların büyük çoğunluğunda olumlu değişimler gözlemlenmiştir. Başta bazı çocuklar tereddüt etse de zamanla uzmanına olan güvenleri artar. Oyun terapisi süreci içerisinde çocuk, daha yaratıcı ve daha konuşkan bir hâle gelir. Oyun terapisinin başlıca faydaları şunlardır:

 • Aile çocuk için belirli davranışlar konusunda daha fazla sorumluluk alır.
 • Başa çıkma stratejileri ve yaratıcı bir şekilde problem çözme yetenekleri gelişir.
 • Öz saygıları ve özgüvenleri gelişir.
 • Empati yetenekleri gelişir ve başkalarına daha fazla saygı duyarlar.
 • Kaygı ve stresleri hafifler.
 • Duygu ve düşüncelerini deneyimlemeyi veya etkili bir şekilde ifade etmeyi öğrenirler.
 • Daha güçlü yakın ilişkiler kurarlar.
 • Sosyal becerileri artar.
 • Aile ilişkileri sağlamlaşır.
 • Ayrıca oyun terapisi, dil kullanımını teşvik edebilir.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Oyun terapisi, genellikle 3 ile 12 yaş arası çocuklara uygulanır. Ancak, bazen istisnai durumlar olabilir. Oyun terapisi şu durumlarda yardımcı olabilir:

 • Kronik veya ölümcül hastalıklarla mücadele edildiğinde,
 • Gelişimsel gecikme ve öğrenme güçlüğü yaşandığında,
 • Okulda sorunlu davranışlar gösterildiğinde,
 • Agresif ve yoğun öfke durumlarında,
 • Boşanma, ayrılık veya sevilen birinin ölümü gibi travmatik olaylar yaşanıldığında,
 • Aile içi şiddet, istismar ve ihmâle maruz kalındığında,
 • Depresyon gibi çeşitli hastalıklar durumunda,
 • Yeme bozukluklarında,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklu için,
 • Ve Otizm Spektrum Bozukluğu için oyun terapisi kullanılır.

Oyun Terapisi Süreci Nasıldır?

Bulunduğu yaş ve gelişim açısından çocuklar, yetişkinlerin dil becerilerine sahip değillerdir. Buna bağlı gelişen bazı zamanlarda çocuk ve yetişkin arasında iletişim kopukluğu yaşanabilir. Çocuklar güvende hissedemezler ve sorunlarını güvenilir bir yetişkine anlatamazlar. Yetişkinler ise, çocukların sözlü veya sözlü olmayan davranışlarındaki belirtileri anlayamazlar. Oyun terapisinde çocuk, daha az temkinli bir hâle gelip, duygularını paylaşmaya başlayabilir. Baskı altında değildirler ve kendi zamanlarında ve iletişim yöntemleriyle bunu yaparlar.
Oyun terapisi, her çocuğun ihtiyacına yönelik farklılıklar gösterebilir. Çocuk, yetişkinler ile aynı terapi ortamında bulunmak istemeyebilir. Uzmanlar, kapsamlı terapiler sonucu, terapötik hedefler belirler ve nasıl ilerleyecekleri hakkında bir program sunarlar. Oyun terapisi sırasında uzman, bir çocuğun ebeveynleri olmadan tek başına nasıl oynadığını ve onlar olduğunda ise nasıl oynadığını gözlemler. Ayrıca, oyuncakları arasında nasıl etkileşim kurduğunu da gözlemleyerek birçok bilgi elde eder.
Oyun terapisi sırasında öğrenilen bilgi uzmanlar tarafından rehber olarak kullanılır. Terapi ilerledikçe, terapinin şekli ve hedefler yeniden değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde; ebeveynler, kardeşler veya diğer aile üyeleri oyun terapisine dahil olabilir. Bu durum, çatışma çözümünü öğretmeye, iyileşmeyi teşvik etmeye ve aile dinamiklerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Oyun Terapisinin Teknikleri Nelerdir?

Oyun terapisinin seanslarının süresi çocuğa bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, oyun terapisi bireysel veya grup hâlinde yapılabilir, yönlendirici ve yönlendirici olamayan olarak ikiye ayrılır. Çocuğun durumuna bağlı olarak uzman, çocuğu belirli oyun yöntemlerine yönlendirir veya kendisinin seçmesine izin verir. Siz de çocuklarınızın hayat kalitesini iyileştirmek ve oyun terapisi görmesini sağlamak istiyorsanız Pendik Psikolog randevuları alabilirsiniz.