inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

EMDR Terapisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

EMDR terapi günümüzde bazı kişilerin tercih ettiği bir psikoterapi yöntemidir. Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinen EMDR temelde travmaları iyileştiren bir terapi yöntemidir. Bu yöntem ilk olarak 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedilmiştir.
EMDR terapinin uygulanmasındaki amaç göz hareketlerinin aklı sürekli meşgul eden kötü düşünceleri azaltmaktır. Dr. Shapiro bu terapi yöntemini çeşitli travmalar yüzünden zihninde olumsuz düşünceleri olan kişiler üzerinde uygulamıştır. Uygulamadan sonra etkili sonuçlar alması teorinin başarısını artırarak bilime katılmasını sağlamıştır. Günümüzde ise uzman psikologlar tarafından uygulanan bir yöntem haline gelmiştir.

EMDR Terapisi Hangi Psikolojik Rahatsızlıklarda Uygulanır?

EMDR terapisi travmalara bağlı olarak ortaya çıkan bazı psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Tedavi edilen psikolojik rahatsızlıklar arasında panik bozukluğu, yas, anksiyete bozuklukları, stres, aşırı düşünme, yeme bozuklukları, migren, cinsel işlev bozuklukları ve bağımlılıklar yer alır. Bilimsel araştırmaların sonucunda EMDR terapisinin travmalarla ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi kanıtlanmıştır. Dolayısıyla bu da terapi yönteminin oldukça etkili olduğunu bilim dünyasına sunmuştur.

EMDR Terapisi Faydaları Nelerdir?

EMDR terapisi ilk uygulandığı günden beri kişiler üzerinde olumlu etkileri olan bir terapi yöntemidir. Günümüzde EMDR terapisinin faydaları da sıklıkla merak ediliyor. Etkin bir psikoterapi yöntemi olan EMDR’nin faydaları genel olarak şunlardır:

  • EMDR terapi bireyin geçmişte yaşadığı travmalar üzerinde aşırı düşünmeyi azaltır.
  • Uygulanan terapiyle geçmişte yaşanan travmalar konusunda duyarsızlaşma söz konusudur. Dolayısıyla kişi yaşadığı travmaların etkisini zihinsel olarak fazla hissetmez.
  • Acı anılar olarak adlandırılan travmalar EMDR terapisiyle olabildiğince hafifler.
  • Aşırı düşünme bu terapi sayesinde azalır ve kişinin zihnini sürekli meşgul eden düşünceler yer almaz.
  • Kişinin travmalara karşı bakış açısı değişir. Dolayısıyla eskisi kadar travmalarına üzülmez ve acı çekmez. Bunun yerine travmaların da hayatta olabileceğini kabul eder ve hayatını daha pozitif bir şekilde sürdürmeye başlar.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

EMDR terapisi bireyin travma yaşadıktan sonra zihnindeki kötü düşünceleri ve travma etkilerini atamayan kişiler üzerinde uygulanabilir. Bu konuda çocuk ve ergenler üzerinde uygulanıp uygulanmaması da merak edilir. Yetişkinler de olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de EMDR terapisi uygulanabilir. Ancak yöntemler çocuk ve ergenler üzerinde farklılaşabilir.

EMDR Tedavi Süreci

Psikiyatri merkezlerinde psikoterapistler tarafından uygulanan EMDR tedavisi travmalara bağlı olarak gelişen psikolojik rahatsızlıklar için geçerlidir. Bu süreçte danışan psikoterapiste sorunlarını anlatır ve üzerinde konuşulur. Ardından ortak kararla tedavi sürecine başlanır. Bu noktada psikoterapist EMDR tedavisi hakkında detaylı bilgiler verir.
Psikoterapist seansında danışanın unutamadığı kötü anısını bir resim olarak imgeleyerek üzerinde odaklanmasını ister. Bu anı üzerinde negatif duygularını hissetmesini ister. Ardından bu negatif duyguların yerini alacak olan pozitif duyguların harekete geçirme çalışmalarıyla EMDR’nin asıl amacı ortaya koyulmaya başlanır. Psikoterapist resme odaklanan danışanının beyninden geçen olumsuz düşünceleri duyarsızlaştırmaya yönelik teknikler uygular. Bu tekniklerden en önemlisi de danışanın gözünün önünde parmağını hareket ettirmesidir. Bu teknik sayesinde danışan kötü anıları üzerinde duyarsızlaşmaya başlayarak travmanın yarattığı psikolojik rahatsızlıkların etkisi azalır.
EMDR tedavi süreci genel olarak 8 seans olup olumlu etkileri gözlemlenir. Ancak seans süresi kişiden kişiye değişmektedir. EMDR tedavisinin sonunda kişi yaşadığı travmatik olayların etkisinden çıkar. Bu etkiler kişinin üzerinde oldukça azdır. Etkili bir terapi olan EMDR için Kartal Psikolog randevuları alabilirsiniz. Bu konuda uzman psikoterapistler uzun zamandır etkisinden kurtulamadığınız travmaların izlerini azaltacak EMDR yöntemini uygulayacaktır. Bu da hayatınıza daha pozitif ve mutlu bakarak zihninizde kötü düşüncelerin yer edinmesini engeller.