inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

DEHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu anlamına gelen, olağandışı hareketli olma durumudur. Bu hareketlilik durumu dikkat eksikliğine de yol açmaktadır. Halk arasında çocukların kendini kontrol edememe hastalığı da denmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların hem evde hem de okulda sorunlar yaşadığı görülmektedir. Çocuklarda görülen bu sorunlar olağandışı birtakım hareketlerde bulunulmasına sebep olabilir. Hiperaktivitesi olan çocuklar, diğer çocuklara nazaran çok daha farklı şekilde hareket etme eğilimindedir. Örneğin DEHB olan çocuklar arkadaş bulmakta epey zorlanmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu klinik psikologlar tarafından uygulanan seanslarla en az seviyeye indirgenebilmektedir.
Klinik psikologlar bu tip durumları rahatlıkla kontrol altına alabildiği için ebeveynler tarafından oldukça sık tercih edilir. DEHB hastalığı olan çocukların diğer çocuklara göre bir olay karşısındaki tutumları ve dikkatleri oldukça farklı olabilir. DEHB, çocukların ani çıkışlar yapmasını sağlayabilmektedir. Bu çıkışlara verilebilecek örneklerden biri de okulda parmak kaldırmadan ve kimseyi dinlemeden sorulan sorulara cevap vermektir.

Hiperaktivitenin Belirtileri

Hiperaktivite pek çok konuyla sebep-sonuç ilişkisinin kurulabildiği bir konudur. Dağınık ve düzensiz olunması çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin başladığını işaret edebilir. Hiperaktivitenin belirtileri her çocuk için farklı olmakla birlikte belirli bir standarda da sahip değildir. Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği; endişe, korku, sinir gibi duyguların oldukça yüksek yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu duyguların yüksek yaşandığı çocuklarda da DEHB hastalığının olduğunu göstermektedir. Elbette ki bu belirtilerin tamamı hiçbir şekilde kesinlik içermemektedir. Bunun için bir uzman psikolog ile görüşerek teşhisin konulması ve planlanan seanslarla birlikte tedavinin uygulanması gereklidir. Bu noktada tedavi; uzman psikolog ile görüşülecek seanslardan başka bir şey değildir.
Hiperaktivite doğru şekilde yaklaşıldığında ve çözüm odaklı bakıldığında belirli bir süre sonra rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir. Hiperaktif çocukların ebeveynlerinin telaşlanmaması ve bu süreçte sakin kalması oldukça önemlidir. Hiperaktivite ve dikkat eksikliğine sahip çocuğun tüm bu davranışları yapması bir sonuçtur. Buradaki sebep de uzman psikologlar tarafından incelenerek çocuğa en uygun çözüm yolu bulunacaktır. Hiperaktivitenin belirtileri genellikle kişiden kişiye göre değişse de dürtüsel olarak olağandışı hareketlerin yapılması en yaygın belirtidir. Bu hastalığın tedavisinde ilaç kullanılması halen tartışılan konulardan biridir. Hiperaktivite, klinik psikologlar yardımıyla seans uygulanarak en az seviyeye kadar indirgenebilmektedir. Tüm bu sürecin sonunda hiçbir şekilde azalma olmamışsa son çare olarak ilaç kullanımı tavsiye edilmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin Tedavisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yukarıda da belirtildiği üzere bir tedavi yöntemine sahiptir. DEHB tedavi süreci genellikle uzman psikologlar eşliğinde yürütülmektedir. Her ne kadar bazı durumlarda ilaç kullanımı tavsiye edilse de seanslar sayesinde çözümlenebilmektedir. Yapılan araştırmaların neticesinde hiperaktivitenin boşaltılamayan duygular sebebiyle ortada çıktığı anlaşılmıştır. Hiperaktivite vakalarında yalnızca %4’lük bir kısmın nörolojik bozukluklardan meydana geldiği de raporlar arasındaki yerini almıştır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin sonradan gelişmemesi için ebeveynlerin oldukça önemli görevleri bulunuyor.
Çocukların ağlamasına, üzülmesine, sevinmesine ve tüm duygularını yaşayabilmesine izin vermek oldukça mühimdir. Çocukların duygularını olduğu gibi dışarı vurabilmesi, içine atmasını engelleyeceği için hiperaktivitenin meydana gelmesini de önleyecektir. Bu noktada gerekli durumlarda bir psikolog desteği almak da mümkündür. DEHB tedavisinde erken teşhis ve erken tedavi süreci oldukça önemlidir. Hiperaktivitenin ilerlemeden kontrol altına alınması için psikoloğa gitmekten çekinmemek gerekir. Bunun için Pendik psikolog hizmeti almak mümkündür. Bu hizmeti alarak DEHB tedavisine başlamak çocuğun kişisel gelişimi ve sağlığı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.