inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

Çift Terapisi

Çift terapisi uzman desteği alınarak anlaşmazlıkların, sorunları ve benzeri durumların bir tür uzlaşma sürecidir. Her çift arasında bazı durumlarda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ancak sürekli tekrar eden ve ilerleyen tartışma ve sorunlar normal kabul edilmemektedir. Her ilişki farklı olsa da bazı kabul edilmeyen durumlar söz konusudur.
Olumsuz olarak kabul edilen sürekli tartışma, sözlü ve fiziki şiddet, küçümseme ve daha birçok davranış çiftlerin arasındaki ilişkiyi zedelemektedir. Çiftler arasında eğer böyle olumsuz durumlar yaşanıyorsa mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Günümüzde bu konudaki profesyonel destek veren kimseler çift terapisti olarak adlandırılmaktadır. Çift terapistleri tarafsız bir şekilde çiftlerin arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek doğru yönlendirmelerde bulunur. Terapistin temel amacı kişilerin arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmektir. Bu nedenle oldukça önemlidir.

Çift Terapisinin Faydaları

Her ilişki özel olup kişiler için de değerli olmalıdır. Çiftler çoğu zaman güzel bir birliktelikle başlayıp sonrasında bazı anlaşmazlıklara düşebilir. Aşılamayan sorunların olduğuna kanaat getiren çiftler çift terapisine başvurabilir. Çift terapisi ilişkilerin düzelmesinde önemli rol oynayan büyük bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Peki asıl sağladığı faydalar nelerdir? Çift terapisinin sağladığı faydalar aşağıda verilmiştir:

  • Çift terapisi sürecinde ilişki yaşayan bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarına fırsat verilir. Böylece her iki taraf da birçok konudaki davranışlarını fark edip tanımaya başlar.
  • Çift terapisinin en önemli faydalarından biri de sağlıklı ilişki kurmaya başlamaktır. Kıskançlık, korku, endişe ve kaygı gibi olumsuz duygulara kapılmadan çiftler aralarında yakınlık kurar.
  • İlişkide önemli unsurlardan biri olan bireysel potansiyeli ortaya koyabilme terapinin sağladığı faydalar arasında yer alır.
  • Çift terapisinin farkındalık kazandırdığı konulardan biri de bağlılığın bağımlılığa dönüşmemesidir. Bu nedenle çiftlerin birbirlerine sağladığı güvenle aralarında yakınlık kurmaları sağlanır. Bireyler üretken ve yaratıcılık gibi olumlu duygularla iletişim ve ilişki kurmaya başlarlar.
  • Çift terapisinde yaşanılan zorlukların üstesinden gelmek için olumlu duyguları kullanma becerisi edinilir. Dolayısıyla çift terapisine giden bireyler zorlukların üstesinden olgun bir şekilde gelmeyi öğrenir ve geliştirir.
  • Bireyler ilişkilerinde sorunlara odaklanmak yerine daha çözümcü yöntemleri kullanma becerisine sahip olur.

Çift Terapisi Seansları

Çiftler ilişkilerinde yaşamış oldukları sorunlardan dolayı çift terapisine başvururlar. Bu terapi süreci seanslara göre farklılık gösterir. Seanslar da kişilerin aralarındaki probleme, uyum süreci ve sağlanan kuvvetli iletişim ve ilişkiye göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla net bir seans söz konusu değildir. Terapist bu konuda sürece göre en uygun yöntemleri uygulayarak kuvvetli ilişkinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla terapist çiftlere göre bir seans günü, süresi ve seans sıklığı hakkında bilgi verecektir.

Çift Terapisi Yöntemleri

Çift terapisi belirli yöntem ve kurallar dahilinde gerçekleşir. Çift terapisti bu yöntemleri çiftlerin aralarındaki ilişki sağlıklı hale getirip güçlendirmek için uygular. Çift terapisinde uygulanan yöntemler şu şekildedir:

  • Psiko-eğitim tekniği: Psiko-eğitim tekniği sayesinde kişiler ilişki konusunda eğitim alarak bilgi sahibi olurlar. İlişki konusunda farkındalık sahibi olan çiftlerin birbirlerine karşı yaklaşımları da farklılaşır. Bu yöntemde farkındalık kazanılan en önemli duygulardan biri de empatidir.
  • Duygusal teknikler: Duygusal tekniklerde üzerinde durulan en önemli konu duygulardır. Duyguların insanlar için ne ifade ettiği, hangi öneme sahip olduğu gibi konular hakkında konuşulur.
  • Davranışsal teknikler: Genelden özele doğru davranış kavramı üzerinde durulur ve aslında davranışın ne olduğu ve neyi ifade ettiği hakkında farkındalık oluşturulur.
  • Yaşantısal teknikler: Bireylerin duygu ve düşünce farkındalığı kazandıktan sonra ifade etmesi ve bunu deneyimlemesi yaşantısal teknikler kapsamına girer. Bireylerin kendilerini ifade etmesi çift terapistinin uyguladığı bu yöntemle gözlemlenir.

Eğer evlilik ve evliliğe atılan yoldaki ilişkinizde çözümlenemeyen sorunlarla karşı karşıyaysanız Pendik Psikolog randevuları alabilirsiniz. Partnerinizle sağlıklı ve mutlu bir ilişki halinde olmak her ikiniz için de oldukça önemlidir. Sorunlarınızı doğru bir şekilde ortadan kaldırmak için uzman terapistlere danışabilirsiniz.