inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

KARAR VERMEDE ÖN YARGILARIMIZIN ETKİSİ

Karar verme veya muhakeme gerektiğinde, bireyler sezgisel yöntemlere güvenme eğilimindedir. Sezgisel yöntemler, bireylerin hızlı bir şekilde bir sonuca varmak için günlük olarak kullandıkları genel bilişsel kısa yollardır (Tversky & Kahneman, 1973). Sezgisel yöntemler güvenilirdir ancak kişiler yanılabilirler; kişinin tepkisini belirli durumlara yönlendirmek için geniş karar verme kısa yollarını kullanırken, bazı hatalar kaçınılmazdır ve bilişsel ön […]

Gülmenin Beyin ve Beden Üzerindeki Olumlu Etkileri

Gülmenin insan yaşamının önemli bir parçası olduğu aşikardır. Hem sosyal etkileşimlerde hem de bireysel anlarda gülme, insanların birbirleriyle bağ kurmalarına ve stresi üzerlerinden atmalarına yardımcı olur. Ancak gülmek sadece bir yüz ifadesi veya ses değil, aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip bir eylemdir. Beyindeki Olumlu Etkileri Endorfin Salgısı: Gülmek, beyinde endorfin […]

Meditasyonun Stres Üzerindeki Etkisi

Günümüz modern dünyasında, stres yaygın bir sorun haline gelmiştir. İş yoğunluğu, ilişki problemleri, finansal endişeler ve diğer birçok faktör insanların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Stresin etkileri, kaygı, depresyon, uyku bozuklukları ve hatta bağışıklık sistemi problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, stresle başa çıkmanın etkili yollarını bulmak, psikoloji araştırmalarının odak noktası […]

Kişilik ve Davranışın Genetik ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi

Kişilik ve davranış, psikolojinin temel alanlarından biridir ve bireylerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını anlamak için önemlidir. Kişilik ve davranışın nasıl oluştuğu ve hangi faktörlerin etkilediği uzun süredir araştırılmaktadır. Birçok araştırma, kişilik özelliklerinin genetik yatkınlık tarafından belirlendiğini göstermektedir. Genler, bireylerin kişilik özelliklerinin bir kısmını taşır ve bu özelliklerin gelişiminde önemli bir rol oynar. İkiz çalışmaları, […]

TİK BOZUKLUKLARI

Tikler; ani bir şekilde, hızlıca ve istemsizce ortaya çıkmakla birlikte tekrarlayıcı, düzensiz ve kısa süren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Şiddeti ve sıklığı zamana ve duruma göre değişebilmektedir. Belirtilerin artışında ve azalışında dalgalanmalar söz konusudur. Tik bozuklukları günlük hayatta işlevselliği bozmakla birlikte tiklere eşlik eden diğer rahatsızlıklar, tik bozukluğu yaşayan kişilerin durumunu zorlaştırmaktadır. Eşlik eden […]

Stres ile Başa Çıkma Yolları

Stres Nedir: Stres, genel olarak bir kişinin içinde bulunduğu durumun, taleplerin veya beklentilerin, onunla başa çıkma kaynaklarıyla dengesiz olduğu zaman ortaya çıkan bir tepkidir. Stres, bedensel, duygusal ve zihinsel olarak bir kişiyi etkileyebilir.Stresin Yaygınlığı ve Günümüzde Artan Önemi: Stres, günümüzde yaygın bir sorun haline gelmiştir ve giderek artan bir öneme sahiptir. Modern yaşamın getirdiği yoğun […]

SİBER ZORBALIK/MAĞDURLUK 

Özellikle günümüzde her ortamda adını duyduğumuz siber zorbalık kavramı herkesin dilinde olan bir tabirdir. İçinde yaşadığımız bilgisayar, telefon çağı insanların birçok sitede veya uygulamada paylaşım yapmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin facebook, youtube, instagram, twitter, snapchat vb. uygulamalar yediden yetmişe herkesin “abonesi olduğu” platformlardandır. Hatta bu paylaşım çılgınlığı “influencerlık” gibi yeni bir meslek sektörünü doğurmuştur. Sosyal medya […]

PANİK ATAK

Günlük hayatımızda hepimiz kaygı, panik gibi duyguları yaşamaktadır, bu duyguları deneyimlediğimiz durumlar bulunmaktadır. Bu duyguların bizi hayatta tutmak, tehlikeyi fark etmemize yardımcı olmak gibi birtakım faydaları bulunsa da bu duyguların fazlası bizim işlevselliğimizi, gündelik hayatımıza verimli bir şekilde devam etmemizi olumsuz bir şekilde etkilemektedir ve bu durum “panik atak” olarak adlandırılabilmektedir. Panik atak, kısa süreli […]

Uyku Bozuklukları

Giriş: Yaşamımızın büyük bir bölümünü uykuda geçiririz. Bu bağlamda kaliteli ve sağlıklı bir biçimde uyumak hayatımızda önemli bir yer taşımaktadır. Bu yazıda ilk önce normal uykunun işleyişi açıklanmış ve daha sonrasında uykuyla ilgili sorunlarla ortaya çıkan uyku bozukluklarından bazılarına yer verilmiştir. Uyku: Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçmektedir. Aynı zamanda sirkadiyen ritmimizin yaklaşık üçte birini […]

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı önemli, özel ve benzersiz olarak görme, başkalarının onayını veya hayranlığını arama, empati ve ilişki kurma becerilerinde eksiklik, başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelme veya küçümseme gibi belirtilerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu kişiler genellikle kibirli, kendini beğenmiş, başkalarını küçümseyen, manipülatif ve duygusal olarak hassas olabilirler. Narsistik Kişilik Bozukluğu Olan Însanlar […]