inci psikoloji

Pendik/İstanbul

Doğu Mahallesi Papatya Sokak Yurttan Apartmanı no:17 Dare: 2

0552 844 26 26

10.00 - 20.30

KARAR VERMEDE ÖN YARGILARIMIZIN ETKİSİ

Karar verme veya muhakeme gerektiğinde, bireyler sezgisel yöntemlere güvenme eğilimindedir. Sezgisel yöntemler, bireylerin hızlı bir şekilde bir sonuca varmak için günlük olarak kullandıkları genel bilişsel kısa yollardır (Tversky & Kahneman, 1973). Sezgisel yöntemler güvenilirdir ancak kişiler yanılabilirler; kişinin tepkisini belirli durumlara yönlendirmek için geniş karar verme kısa yollarını kullanırken, bazı hatalar kaçınılmazdır ve bilişsel ön […]

Gülmenin Beyin ve Beden Üzerindeki Olumlu Etkileri

Gülmenin insan yaşamının önemli bir parçası olduğu aşikardır. Hem sosyal etkileşimlerde hem de bireysel anlarda gülme, insanların birbirleriyle bağ kurmalarına ve stresi üzerlerinden atmalarına yardımcı olur. Ancak gülmek sadece bir yüz ifadesi veya ses değil, aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip bir eylemdir. Beyindeki Olumlu Etkileri Endorfin Salgısı: Gülmek, beyinde endorfin […]

Çocukluktaki Hayal Gücünün Yetişkin Yaşamındaki Rolü

Çocukluk, hayal gücünün en parlak ve serbestçe akışının olduğu dönemdir. Çocuklar, dünyayı keşfetmek, anlamlandırmak ve deneyimlemek için yoğun bir şekilde hayal güçlerini kullanırlar. Bu hayal gücü, sadece eğlenceli oyunlarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda bireyin gelişimine ve yetişkinlik yaşamına da kalıcı etkiler bırakır.             Yaratıcılığı Destekler: Çocukluk döneminde geliştirilen hayal gücü, yaratıcılığın temelini oluşturur. Farklı senaryoları […]

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyal Gelişimi İçin Yapılabilecekler

Okul öncesi dönem, çocukların hayatlarındaki önemli bir evredir. Bu dönemin çocukların sosyal gelişimi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sosyal beceriler, çocukların diğer insanlarla etkileşim kurma, duygusal bağlar oluşturma ve iletişim becerilerini geliştirme yeteneklerini kapsar. Bu nedenle, okul öncesi dönemde çocukların sosyal gelişimini desteklemek için aileler ve eğitimciler olarak çeşitli adımlar atmak önemlidir. İşte bu dönemde […]

Meditasyonun Stres Üzerindeki Etkisi

Günümüz modern dünyasında, stres yaygın bir sorun haline gelmiştir. İş yoğunluğu, ilişki problemleri, finansal endişeler ve diğer birçok faktör insanların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Stresin etkileri, kaygı, depresyon, uyku bozuklukları ve hatta bağışıklık sistemi problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, stresle başa çıkmanın etkili yollarını bulmak, psikoloji araştırmalarının odak noktası […]

Kişilik ve Davranışın Genetik ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi

Kişilik ve davranış, psikolojinin temel alanlarından biridir ve bireylerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını anlamak için önemlidir. Kişilik ve davranışın nasıl oluştuğu ve hangi faktörlerin etkilediği uzun süredir araştırılmaktadır. Birçok araştırma, kişilik özelliklerinin genetik yatkınlık tarafından belirlendiğini göstermektedir. Genler, bireylerin kişilik özelliklerinin bir kısmını taşır ve bu özelliklerin gelişiminde önemli bir rol oynar. İkiz çalışmaları, […]

İlişkilerde Neden Sorunlar Yaşanır?

İnsanlar sosyal varlıklardır ve ilişkiler, yaşamlarımızın önemli bir parçasını oluşturur. Ancak, ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir ve bu sorunların çeşitli nedenleri olabilir. İşte bazı yaygın nedenler. İletişim Eksikliği İletişim, ilişkilerin temel taşıdır. Birçok sorun, iletişim eksikliği veya iletişim problemleri nedeniyle ortaya çıkar. Yanlış anlamalar, duyguların açıkça ifade edilmemesi, duygusal ihtiyaçların karşılanmaması gibi durumlar, iletişim eksikliği sonucunda […]

TİK BOZUKLUKLARI

Tikler; ani bir şekilde, hızlıca ve istemsizce ortaya çıkmakla birlikte tekrarlayıcı, düzensiz ve kısa süren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Şiddeti ve sıklığı zamana ve duruma göre değişebilmektedir. Belirtilerin artışında ve azalışında dalgalanmalar söz konusudur. Tik bozuklukları günlük hayatta işlevselliği bozmakla birlikte tiklere eşlik eden diğer rahatsızlıklar, tik bozukluğu yaşayan kişilerin durumunu zorlaştırmaktadır. Eşlik eden […]

Stres ile Başa Çıkma Yolları

Stres Nedir: Stres, genel olarak bir kişinin içinde bulunduğu durumun, taleplerin veya beklentilerin, onunla başa çıkma kaynaklarıyla dengesiz olduğu zaman ortaya çıkan bir tepkidir. Stres, bedensel, duygusal ve zihinsel olarak bir kişiyi etkileyebilir.Stresin Yaygınlığı ve Günümüzde Artan Önemi: Stres, günümüzde yaygın bir sorun haline gelmiştir ve giderek artan bir öneme sahiptir. Modern yaşamın getirdiği yoğun […]

SİBER ZORBALIK/MAĞDURLUK 

Özellikle günümüzde her ortamda adını duyduğumuz siber zorbalık kavramı herkesin dilinde olan bir tabirdir. İçinde yaşadığımız bilgisayar, telefon çağı insanların birçok sitede veya uygulamada paylaşım yapmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin facebook, youtube, instagram, twitter, snapchat vb. uygulamalar yediden yetmişe herkesin “abonesi olduğu” platformlardandır. Hatta bu paylaşım çılgınlığı “influencerlık” gibi yeni bir meslek sektörünü doğurmuştur. Sosyal medya […]